telefoongesprek

Een gesprek opnemen levert bewijs

belastingenveloppe

BTW terugvragen bij oninbare vordering