Pré-incasso

Op het moment dat een debiteur niet meer reageert op uw aanmaning, is het het moment daar, dat er een vervolgtraject in gang gezet zal moeten worden. Allereerst kunt u dan denken aan onze zogeheten pré-­incasso. Deze vormt een tussenfase tussen debiteurenbeheer en incasso.

Pré-­incasso impliceert namelijk dat er nog geen gerechtelijke maatregelen genomen worden en uw debiteur de laatste kans krijgt te betalen met lagere kosten. Intercash stuurt uit uw naam een ingebrekestelling aan uw debiteur. Uw debiteur dient uw openstaande vordering binnen een beperkt aantal dagen, rechtstreeks, op uw eigen bankrekening te voldoen. Zodra de gestelde termijn is verstreken, start Intercash een incassoprocedure. Deze dienst wordt uitsluitend aangeboden voor vorderingen die niet ouder zijn dan 90 dagen (gerekend vanaf de factuurdatum).

Het voordeel van de pre-incasso-brief van Intercash is dat uw debiteur nog een laatste kans krijgt zonder incassokosten te betalen. In de pre-incasso-brief staat vermeld dat na de betalingstermijn wel incassokosten en rente verschuldigd zijn. Uw klant heeft dus een keus en kan u nimmer verwijten onzorgvuldig met haar/hem te zijn om gegaan.

Wilt meer informatie en ons vrijblijvend uitproberen. Bel 038-3326309 of klik op de volgende link voor onze contactgegevens.

pre-incasso-intercash