Incasso opdracht geven

Invuller van dit formulier, hierna te noemen de Opdrachtgever, geeft hierbij opdracht aan INTERCASH Incassodiensten om:

Ondergetekende (invuller formulier) zendt alle gevoerde correspondentie mee.


Gegevens opdrachtgever:


Gegevens debiteur:


Overzicht openstaande facturen:

Opdrachtgever heeft de Algemene Voorwaarden van Intercash via haar site gedownload, opgeslagen, gelezen, begrepen en aanvaard als onderdeel van alle overeenkomsten met Intercash.

0 + 2 = ?