Incasso opdracht geven

Invuller van dit formulier, hierna te noemen de Opdrachtgever, geeft hierbij opdracht aan INTERCASH Incassodiensten om:  Vink uw keuze aan:

Ondergetekende (invuller formulier) zendt alle gevoerde correspondentie mee.


Gegevens opdrachtgever:


Gegevens debiteur:


Overzicht openstaande facturen:

2 + 5 = ?