Incasso opdracht geven

Invuller van dit formulier, hierna te noemen de Opdrachtgever, geeft hierbij opdracht aan INTERCASH Incassodiensten om:

Ondergetekende (invuller formulier) zendt alle gevoerde correspondentie mee.


Gegevens opdrachtgever:


Gegevens debiteur:


Overzicht openstaande facturen:

Graag alle overige bestanden mailen naar info[a]intercash.nl

Opdrachtgever heeft de Algemene Voorwaarden van Intercash via haar site gedownload, opgeslagen, gelezen, begrepen en aanvaard als onderdeel van alle overeenkomsten met Intercash.

2 + 6 = ?

Vragen over een incasso opdracht geven of een andere vraag?