Kosten incassobureau

Heeft u openstaande facturen die maar niet worden voldaan? Ook na het versturen van herinneringen en aanmaningen komt uw klant maar niet in beweging om de facturen te betalen? Dan is het tijd om verdere stappen te zetten om de facturen te laten innen door onze incasso juristen. 

De incassokosten zijn in principe voor uw klant. De klant is tenslotte de veroorzaker van deze kosten. Wij werken in het buitengerechtelijk incasso traject op no cure no pay basis. Wij verhalen de wettelijke incassokosten dus op de debiteur. Indien de debiteur de kosten niet voldoet, kunnen wij alsnog via een dagvaarding procedure bij de rechtbank de betaling afdwingen.

Incassokosten berkenen

Bereken hieronder zelf gemakkelijk de hoogte van de incassokosten welke berekent mogen worden volgens de wet incassokosten.

Dien direct uw openstaande factuur in en onze juristen gaan meteen aan de slag om uw vordering te innen.

Kosten incassobureau, waar bestaan die uit?

De vraag die vast bij u opkwam toen u dacht aan een incassobureau in armen te nemen “wat kost een incassobureua?”. bent Om een goed beeld te krijgen van de kosten is het van belang te weten dat een incasso procedure bestaat uit verschillende fases. Het minnelijke incasso traject, het juridische incasso traject en het gerechtelijke traject.

Pas bij het gerechtelijke traject komt er een rechter bij kijken welke een oordeel zal geven over uw zaak. Maar voordat dit zo ver is doen onze juristen hun uiterste best om zonder tussenkomst van een rechter de vordering te innen. Met een slagingspercentage van 93% in het minnelijke incasso traject bent u er haast van verzekerd dat uw vordering snel geint zal worden.

 

Buitengerechtelijke incassokosten

Als u een klant heeft die de facturen niet voldoet, mag u een incassobureau inschakelen om alsnog te trachten de facturen betaald te krijgen. Het incassobureau bouwt met uw aangeleverde gegeven een dossier op in het incasso systeem. Hierna ontvangt uw klant een aanmaning van het incassobureau via diverse kanalen zoals sms, WhatsApp, mail en per post. Ook zal uw klant gebeld worden om te proberen in contact te komen. Ook kan het incassobureau een betalingsregeling proberen overeen te komen.

Het incassobureua brengt de incassokosten voor deze werkzaamheden (wettelijke incassokosten) in rekening bij uw niet betalende klant.

De kosten van het incassobureau voor het buitengerechtelijke traject zijn bij wet vastgesteld in een staffel volgens de wet incasso kosten. De wettelijke incassokosten bestaan uit een percentage van de te vorderen openstaande betaling. Naarmate het factuurbedrag hoger wordt, wordt de percentage van de incassokosten lager.

Het minimum bedrag is 40 euro voor de incassokosten. Dus ook is het factuur bedrag 210 euro, dan ma het incassobureau maar 40 euro in rekening brengen.

Met onze calculator bovenaan deze pagina kunt u zelf gemakkelijk de incassokosten berkenen welke uw klant wettelijk verplicht is te betalen.

 

Wet incassokosten

Tarief excl. BTW Hoofdsom
15% met minimum van € 40,- Over eerste € 3.000,-
10% Over de volgende € 3.000,-
8% Over de volgende € 9.000,-
5% Over de volgende € 45.000,-
3% Over het meerdere

 

No cure no pay

Via onze no cure no pay aanpak streven we naar een eerlijke en rechtvaardige oplossing voor alle betrokken partijen. In dit proces herstellen wij verantwoord de incassokosten bij de schuldenaar, waardoor de last op onze klanten verlicht wordt. Indien de schuldenaar echter niet voldoet aan hun financiële verplichtingen, beschikken wij over de noodzakelijke juridische middelen om betaling af te dwingen via het gerechtelijk systeem. Bij Intercash ligt onze toewijding in het faciliteren van een harmonieus proces voor het terugvorderen van schulden, terwijl we te allen tijde transparantie en verantwoordelijkheid waarborgen. No pay no cure betekent dat indien de vordering niet te innen valt, u niet betaald. 

Wat zijn de kosten van een gerechtelijk traject?

De wettelijke incassokosten gelden voor de buitengerechtelijke incasso procedure. In dit traject worden de meeste vordering voldaan. Maar stel dat het niet lukt in het minnelijke traject om uw vordering te innen.

Dan is de volgende stap een gerechtelijke procedure aan te spannen om alsnog uw betaling en de kosten van het incassobureau te innen. Echter zijn hier kosten aan verbonden welke u grotendeels meestal kunt verhalen op uw debiteur. Deze kosten bestaan uit het griffierecht van de rechtbank, het betekenen van de dagvaarding door de deurwaarder en het opmaken van de dagvaarding door een advocaat of jurist. 

De kosten zijn geheel afhankelijk van de hoogte van de vordering. Zo is het griffierecht (De kosten van de rechtbank om een zaak te beginnen) geheel afhankelijk van de hoogte van de vordering en of uw debiteur een rechtspersoon of particulier betreft. 

De hoogte van de kosten voor juridische bijstand van een jurist of advocaat zijn geheel afhankelijk van het tarief en de uren. Alleen de deurwaarder tarieven zijn wettelijk vastgesteld. 

Indien u een toewijzend vonnis heeft behaald draait uw debiteur op voor de gemaakte proceskosten. In de dagvaarding worden de proceskosten namelijk meegevorderd. Dus indien u de zaak heeft gewonnen, betaalt u dus niets. 

Gratis incassobureau

Een gratis incassobureau die voor u de onbetaalde facturen int? Bij Intercash incasso juristen zijn wij van mening dat een incassotraject gartsi moet zijn, en u zelfs wettelijke rente moet opleveren. Omdat wij de incassokosten op de debiteur verhalen is ons incassobureau dus geheel gratis. 

Welke kosten mag een incassobureau rekenen?

Het is geheel afhankelijk welke kosten een incassobureau mag rekenen of het een zaeklijke debiteur betreft of een particulier. Dit heeft te maken met de wettelijke rente. Bij een pariculier mag een incassobureau alleen de contractuele rente naast de incasskosten in rekening brengen, en bij een zakelijke debiteur de wettelijke handelsrente. Hierdoor kunnen de kosten van een incassobureau dus varieren. Daarom hebben wij bij onze incassokosten berkenen calculator ook verschillende opties die u kunt aanvinken. 

De incassokosten zijn wettelijk geregeld en gaan naar een staffel, waar een incassobureau niet van af mag wijken. 

Wat zijn de kosten van het incassobureau bij zakelijke debiteuren?

De kosten voor zakelijke debiteuren bestaat uit de wettelijke incassokosten en wettelijke handelsrente.  

Voor zakelijke debiteuren gelden er andere regels voor de incassokosten dan voor particulieren debiteuren.

Voor partuculiere debiteuren dient er namelijk eerst een wettelijke veertiendagen brief verzonden te worden alsvoren de debiteur de kosten van het incassobureau dient te betalen. Bij een zakelijke debiteur is deze brief niet verplicht. Wettelijk gezien is een herinnering en aanmaning niet nootzakelijk, maar uit fatsoen doen wij dit bijna altijd. Een zakelijke debiteur is wettelijk gezien de kosten van een incassobureau verschuldigd na 30 dagen na factuurdatum.

In het burgelijk wetboek Artikel 6:96 lid 4 BW staat het volgende:

In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.”

 Bij zakelijke debiteuren mogen de wettelijke incassokosten dus hoger zijn dan bij particulieren, mits dit contractueel is overeengekomen. 

 

Welke kosten van het incassobureau zijn te verhalen?

De kosten van het incassobureau die te verhalen zijn bestaan uit incassokosten en wettelijke rente. De kosten voor zakelijke debiteuren bestaat uit de wettelijke incassokosten en wettelijke handelsrente. Dit geldt zowel voor de wettelijke als contractuele rente en incassokosten.

Wel kan het zo zijn dat een rechter de contractuele incassokosten en of rente matigd welke is gevorderd in de dagvaarding. Dit verschilt per rechter en rechtbank.

Zit de deurwaarder bij de kosten van het incassobureau in?

De deurwaarder heeft vaste wettelijke kosten welke hij in rekening mag brengen. Deze kosten zullen naast de wettelijke incassokosten gevorderd worden. Indien u de zaak wint bij de rechtbank zullen deze kosten vergoed worden. De kosten van de deurwaarder zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

kosten incassobureau en deurwaarder

 

Wie betaalt de btw van kosten van het incassobureau?

Naast de wettelijke incassokosten en rente mag een incassobureau of schuldeiser ook btw rekenen over de incassokosten. Dit is echter alleen toegestaan wanneer u als schuldeiser zelf niet btw-plichtig bent. Bijvoobeeld bij een bedrijf welke niet btw plichtig is. In dat geval moet de debiteur dus 21% btw betalen boven op de kosten.

Indien u als schuldeiser wel btw plichtig bent, ontvangt u een eindafrekening van het incassobureau met daarin de btw over de kosten van de incassokosten. Echter kunt u deze kosten bij de voorbelasting aftrekken.  

Wat betekent WIK bij incassokosten?

WIK is een afkorting van de term “Wet Incasso Kosten”. Soms komt de afkorting BIK ook voor. BIK is een afkorting voor “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

Een incassobureau moet altijd de kosten hanteren volgens de wettelijke staffel van de WIK / BIK. Daarom hebben wij een handige calculator gemaakt op deze pagina om de incassokosten te berekenen volgens de wettelijke staffel. 

Mogen ook bureau / dossierkosten berekent worden?

Het gebeurt helaas nog vaak dat de kosten van een incassobureau ook kosten zoals bureau kosten en of dossierkosten worden meegevorderd. Echter is er geen enkele grondslag voor bureua kosten en of dossierkosten. 

Helaas maken nog veel incassobureaus hier misbruik van door de bureau / dossierkosten toch mee te nemen in de vordering. Worden deze onrechtmatige kosten voldaan, heeft het incassobureua dus extra inkomsten. Controleer daarom altijd goed of alle kosten die berekent zijn wel koppen zijn!

Hoe voorkom ik de kosten van een incassobureau?

Door tijdig de facturen te voldoen welke u heeft ontvangen. Indien u de ontvangen facturen niet binnen het gestelde termijn kunt voldoen, neem dan altijd contact op met de opdrachtgever voor een betalingsregeling.

Indien u het niet eens bent met de factuur, dient u dit tijdig te melden. U dient dan wel met een onderbouwing te komen met bewijs waarom u de factuur betwist. Mocht de zaak uiteindelijk bij de rechter komen, dan oordeelt de rechter aan de hand van de aangeleverde feiten of uw betwisting terecht is. Indien uw betwisting afgewezen is en u de zaak heeft veloren, komen alle kosten voor uw rekening.