intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden verankeren en beschermen uw rechtspositie.

Goede algemene voorwaarden zijn essentieel bij iedere handelstransactie. Het is voor u als ondernemer van groot belang dat u hierop terug kunt vallen, bijvoorbeeld als u een geschil heeft. Het bespaart u veel ellende en ergernis.

De volgende zaken staan vaak in algemene voorwaarden:
● offerte: vrijblijvend of niet? aanvaardingstermijn
● transport: wie betaalt het transport, de verzekering en de invoerrechten?
● levertijd: voorwaarden bij overmacht
● betaling: betalingstermijn, incassokosten, rent
● eigendomsvoorbehoud: eigendom gaat pas over na betaling
● garantie en de voorwaarden hierbij
● afwikkeling van geschillen: rechter of arbitrage
aansprakelijkheid: beperking, hoogte schadevergoeding
● welk recht van toepassing is (meestal het Nederlandse), de Nederlands rechter is dan bevoegd bij geschillen

Toch zijn er veel juridische valkuilen waardoor algemene voorwaarden ongeldig verklaard kunnen worden.

Wist u bij voorbeeld dat..

● algemene voorwaarden alleen gelden als ze vooraf worden aangeboden
● bij elektronische handel de voorwaarden op te slaan moeten zijn in PDF of vergelijkbaar formaat?
● het pas meesturen van de voorwaarden bij de orderbevestiging te laat is om ze van toepassing te laten zijn?
● een opzegtermijn in algemene voorwaarden meer dan drie maanden verboden is?

Laat uw algemene voorwaarden daarom tijdig opstellen of controleren door de specialisten van Intercash incasso en juristen Tevens controleren wij dan of u ze op de juiste manier aan uw klanten aanbiedt.