Juridisch advies – Intercash incasso en juristen

Juridisch advies en procederen.

De ervaren juristen van Intercash incasso en juristen vechten voor uw recht. Wij staan u bij in een juridische procedure en/of kort geding. Onze juristen zijn gespecialiseerd op het gebied van: contractenrecht, handelsconflicten, bouw- en huurrecht, aansprakelijkheidsrecht en algemene voorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering.

Sommige clienten hebben een rechtsbijstandverzekering.  Zij kunnen voor het opstarten van een gerechtelijke procedure hun rechtsbijstandverzekering opdracht geven de zaak door Intercash Juristen te laten behandelen. Uw verzekeraar betaalt dan onze factuur. U hebt een wettelijk recht om uw eigen jurist te kiezen.

Gratis eerste lijns juridisch advies

Mijn naam is Johan Tukkerjurist en lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs en de Nederlandse Juristen Vereniging. Specialist in Juridisch advies intercash incasso handelsconflicten, incassozaken, contractenrecht, bouw- en huurrecht en gerechtelijke procedures. Ik vecht voor uw recht!  

Gerechtelijke procedure

Niet altijd leidt het minnelijke incassotraject tot betaling van uw vordering. In dat geval zal de jurist van Intercash – uiteraard na voorafgaand overleg en juridisch advies – een gerechtelijke procedure starten.
Deze procedure heeft twee doelstellingen:

 • Vonnis behalen
 • Met dit vonnis de debiteur tot betaling dwingen

Vonnis executeren

De Rechter heeft gesproken. U, als eisende partij, bent in uw gelijk gesteld. Wat nu?

 • Allereerst wordt het vonnis aan uw debiteur uitgereikt.

Uw debiteur heeft nu twee mogelijkheden:

 • De vordering in zijn geheel voldoen
 • Weigeren de vordering (gedeeltelijk) te voldoen.

De gevolgen zijn als volgt:

 • Uw incassoopdracht eindigt hiermee succesvol.
 • De betaling zal afgedwongen worden middels beslagmaatregelen. Beslag kan gelegd worden op verscheidene goederen. Denkt u aan; loon, auto, bankrekening, teruggave van de belastingdienst maar ook aan onroerende zaken zoals een koopwoning.

Vonnis behalen

Uw debiteur ontvangt een dagvaarding waarin de datum voor de terechtzitting wordt
genoemd.
Uw debiteur heeft vijf opties:

 1. De vordering genoemd in de dagvaarding in zijn geheel te voldoen voor de zittingsdatum.
 2. Verschijnen ter zitting en geen inhoudelijk verweer voeren.
 3. Verschijnen ter zitting en mondeling verweer voeren.
 4. Schriftelijk verweer voeren voorafgaand aan de zitting.
 5. Niets doen.

De gevolgen zijn als volgt:

 • De zitting komt te vervallen en uw incasso-opdracht eindigt hiermee succesvol.
 • Bij het niet voeren van inhoudelijk verweer zal de Rechter de vordering in zijn geheel toewijzen.
 • De Rechter zal het mondelinge verweer meenemen in de verdere procedure. Soms kan dan een uitspraak volgen maar in de meeste gevallen wordt een Comparitie van Partijen gehouden om een schikking te beproeven en/of om nadere inlichtingen te verkrijgen. Vervolgens doet de Rechter uitspraak.
 • Dit schriftelijke verweer wordt Conclusie van Antwoord genoemd en heeft dezelfde gevolgen als het mondelinge verweer.
 • Niets doen staat gelijk aan een verstek vonnis. De vordering wordt dan in zijn geheel toegewezen.