Schuldbewaking

Schuldbewaking via Intercash.

Schuldbewaking via Intercash incasso en juristen. Uw onbetaalde facturen lijken oninbaar, maar dat is een momentopname.

Uw debiteur betaalt niet vrijwillig en u wilt niet gaan procederen bij de rechtbank, of u hebt een vonnis maar uw debiteur biedt geen verhaal.

Schuldbewaking biedt dan een uitkomst. Uw debiteur kan op dit moment geen financiële middelen of goederen bezitten waarop beslag gelegd kan worden, maar dat kan over een tijd heel anders zijn. Wellicht zijn er dan nieuwe inkomstenbronnen en kunnen de incassojuristen van Intercash alsnog het geld voor u innen bij de debiteur.

De incassojuristen van Intercash houden vinger aan de pols door uw debiteur regelmatig te monitoren. Uw debiteur krijgt regelmatig een sommatie waarin wij de rente telkens verhogen. Zo voorkomt u dat uw vordering verjaard. Regelmatig worden de verhaalsmogelijkheden bij uw debiteur onderzocht.

De voordelen van schuldbewaking door Intercash:

check  Kans op betaling van reeds afgeboekte vorderingen
check  Intercash zorgt dat uw vorderingen niet verjaren
check  Geen kosten vooraf

Laat u het er ook niet bij zitten?!

Neem dan direct contact met ons op via 038 – 332 63 09 of mail naar info@intercash.nl