intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Juridische incasso

Juridische incasso en gerechtelijke procedure.

Niet altijd leidt het minnelijke incassotraject tot betaling van uw vordering. In dat geval zal Intercash – uiteraard na voorafgaand overleg – een gerechtelijke procedure starten. Deze procedure heeft twee doelstellingen:

• Vonnis behalen
• Met dit vonnis de debiteur tot betaling dwingen

Voor we een gerechtelijke procedure starten kunnen we eerst proberen uw geld via onze juridische incasso traject te innen. De incassojuristen van Intercash doen er dan alles aan om uw debiteur er van te overtuigen dat het beter is om tot betaling over te gaan.

juridische incasso

Vonnis behalen.

Uw debiteur ontvangt een dagvaarding waarin de datum voor de terechtzitting wordt genoemd.

Uw debiteur heeft vijf opties:

1. De vordering genoemd in de dagvaarding in zijn geheel te voldoen voor de zittingsdatum.
2. Verschijnen ter zitting en geen inhoudelijk verweer voeren.
3. Verschijnen ter zitting en mondeling verweer voeren.
4. Schriftelijk verweer voeren voorafgaand aan de zitting.
5. Niets doen.

De gevolgen zijn als volgt:

● De zitting komt te vervallen en uw incasso ­opdracht eindigt hiermee succesvol.
● Bij het niet voeren van inhoudelijk verweer zal de Rechter de vordering in zijn geheel toewijzen.
● De Rechter zal het mondelinge verweer meenemen in de verdere procedure. Soms kan Vervolgens doet de Rechter uitspraak.
● Dit schriftelijke verweer wordt Conclusie van Antwoord genoemd en heeft dezelfde gevolgen als het mondelinge verweer.
● Niet doen staat gelijk aan een verstek vonnis. De vordering wordt dan in zijn geheel

Vonnis executeren:

● De Rechter heeft gesproken. U, als eisende partij, bent in uw gelijk gesteld. Wat nu?
● Allereerst wordt het vonnis aan uw debiteur uitgereikt.

Uw debiteur heeft nu twee mogelijkheden:

● De vordering in zijn geheel voldoen.
● Weigeren de vordering (gedeeltelijk) te voldoen.

De gevolgen zijn als volgt:

● Uw incasso­ opdracht eindigt hiermee succesvol.
● De betaling zal afgedwongen worden middels beslagmaatregelen. Beslag kan gelegd worden op verscheidene zaken. Denkt u aan; loon, auto, bankrekening maar ook aan onroerende zaken zoals een koopwoning.