Nog sneller uw geld als uw debiteur niet betaalt!

Sneller uw geld via Intercash Incasso Juristen

NOG SNELLER UW GELD ALS UW DEBITEUR NIET BETAALT!

U HEBT GELEVERD MAAR UW KLANT BETAALT NIET, WAT NU?

 

Weet u wat er in uw algemene voorwaarden staat?

Maken uw algemene voorwaarden deel uit van de overeenkomsten die u met uw afnemers sluit?

Hebt u aan uw informatieplicht voldaan?

Als u twijfelt zou het maar zo kunnen zijn dat uw waardevolle algemene voorwaarden geen bescherming bieden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zorg dat u – middels uw algemene voorwaarden – bij voorbeeld het volgende met uw klant overeenkomt.

Ingeval opdrachtgever of koper ten aanzien van één der facturen de betalingstermijn is overschreden, worden alle overige vorderingen van (uw naam) op opdrachtgever of koper terstond opeisbaar. Bovendien is (uw naam) alsdan gerechtigd om alle overeenkomsten met opdrachtgever of koper terstond op te schorten dan wel te ontbinden zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van (uw naam) kan leiden.

Heeft u vragen omtrent algemene voorwaarden en of u ze op de juiste wijze gebruikt, neem dan contact op met Johan Tukker, jurist bij Intercash.

Deel deze blog

Meer blogs