intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Betalingsherinnering

Betalingsherinnering nodig voor uw openstaande factuur?

Helaas heeft iedereen wel eens te maken met openstaande facturen. Indien de factuur nog niet is voldaan, kunt u een betalingsherinnering sturen naar uw klant om uw factuur weer onder de aandacht te krijgen bij uw klant. In veel gevallen zal de openstaande factuur al snel worden voldaan na de betalingsherinnering. 

Voorbeeld betalingsherinnering gratis downloaden

Om u te ontzien van het inelkaar zetten van een eigen herinneringsbrief, hebben wij een gratis voorbeeld betalingsherinnering brief voor u ontworpen welke u geheel kosteloos kunt gebruiken.

De download knop vindt u onderaan deze pagina.

Wat is een betalingsherinnering?

Een betalingsherinning is vaak een brief of e-mail welke aan de klant gezonden word indien de klant de betaling nog niet heeft voldaan na het verstrijken van de betalingstermijn. In deze betalingsherinnering wordt de klant herinnerd aan de openstaande betaling met vaak een termijn voor wanneer de betaling voldaan moet zijn.

Een betalingsherinnering mag zowel per brief, mail, WhatsApp, sms, mondeling of telefonisch. Voor een betalingsherinning geldt er geen wettelijke vormsvereiste.

Het verschil tussen een herinnering en aanmaning

Tussen een herinnering en een aanmaning zit een verschil in de toon en de volgorde. Zo is een aanmaning veel dringender van toon dan een herinnering. In eerste instantie stuurt u een herinnering en daarna pas een aanmaning. In een aanmaning staat vaak dat dit de laatste waarschuwing is voordat de vordering uit handen gegeven zal worden aan een incassobureau.

Wat moet er in een betalingsherinnering staan?

Hieronder treft u een voorbeeld aan van hoe een betalingsherinnering er vaak uitziet:

 

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat er nog geen betaling is ontvangen van de onderstaande facturen, waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken:

[specificatie van de facturen]

In de bijlage treft u een kopie aan van de bovengenoemde facturen.

Wij verzoeken u vriendelijk er zorg voor te dragen dat de betaling binnen (5-10) dagen op onze rekening staat bijgeschreven.

Mocht de betaling inmiddels hebben gekruisd, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

(uw naam of bedrijfsnaam)

 

Bovenstaande tekst kunt u eventueel ook kopiëren en gebruiken als betalingsherinnering. De voorbeeld hierboven is gemaakt voor zakelijke debiteuren.