intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Wettelijke betalingstermijn

De wettelijke betalingstermijn voor facturen is van cruciaal belang voor elk bedrijf, groot of klein. Dit termijn bepaalt hoe lang een bedrijf heeft om een ontvangen factuur te voldoen en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de cashflow en financiële stabiliteit. In dit artikel zullen we uitleggen wat de wettelijke betalingstermijn inhoudt, waarom het belangrijk is om hier goed geïnformeerd over te zijn, en hoe u uw financiële positie kunt versterken door op de hoogte te zijn van deze termijn.

De wettelijke betalingstermijn in Nederland

Wat is de wettelijke betalingstermijn voor facturen?

Als het gaat om het betalen van facturen, is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de wettelijke betalingstermijnen die gelden in Nederland. Deze termijnen bepalen hoe lang een bedrijf heeft om een factuur te voldoen voordat er sprake is van verzuim.

In Nederland geldt doorgaans een standaard wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum mits er niet anders is overeengekomen. Dit houdt in dat bedrijven binnen deze periode hun openstaande facturen moeten voldoen. Het niet tijdig nakomen kan leiden tot juridische consequenties en extra incassokosten.

Het is echter belangrijk op te merken dat er uitzonderingen kunnen zijn op deze standaardtermijn. Bijvoorbeeld, als er contractuele afspraken zijn gemaakt tussen beide partijen, dan gaan deze afspraken voor het wettelijke termijn.

Het onderscheid tussen B2B (business-to-business), MKB en B2C (business-to-consumer) transacties speelt ook een rol bij de vaststelling van betaaltermijnen. Voor B2B-facturen geldt meestal dezelfde wettelijke termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Voor B2C-facturen daarentegen geldt vaak een kortere betaaltermijn. In veel gevallen wordt verwacht dat consumenten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betalen. Dit dient ter bescherming tegen onredelijk lange betaaltermijnen.

Zowel bedrijven als consumenten dienen zich bewust te zijn van deze verschillende termijnen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Factoren die de wettelijke betalingstermijn voor facturen beïnvloeden

Belangrijke overwegingen bij de wettelijke betalingstermijn voor facturen

Als het gaat om de wettelijke betalingstermijn voor facturen, zijn er verschillende belangrijke aspecten die van invloed kunnen zijn op hoe snel een bedrijf moet betalen. 

 1. Contractuele afspraken: Een essentiële factor die de betalingstermijn beïnvloedt, zijn de specifieke afspraken die u maakt met uw klant of leverancier. Soms wordt er een duidelijke termijn vastgesteld waarbinnen de betaling moet plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Zorg ervoor dat deze afspraken helder worden gecommuniceerd en schriftelijk worden vastgelegd.
 2. Wetgeving: Naast contractuele afspraken kan ook wetgeving invloed hebben op de wettelijke betaaltermijnen voor facturen. Als er echter geen specifieke termijn is overeengekomen in het contract, geldt automatisch een maximale betaaltermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur volgens artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Gevolgen van te late betalingen: Het niet naleven van wettelijke betaaltermijnen kan ernstige gevolgen hebben voor zowel degene die betaalt als degene aan wie wordt betaald. In Nederland kan een schuldeiser bijvoorbeeld aanspraak maken op wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten als de betalingstermijn wordt overschreden. Om negatieve consequenties te voorkomen, is het van groot belang om tijdig de facturen betalen.

Het begrip van deze belangrijke aspecten is essentieel voor effectief beheer van uw financiën en relaties met klanten of leveranciers. Door duidelijke contractuele afspraken te maken en tijdig te voldoen aan uw verplichtingen kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijfsvoering soepel verloopt en goede relaties behoudt.

 

Tips voor het beheren van facturen en betalingstermijnen

Als ondernemer is het beheren van facturen en betalingstermijnen cruciaal voor een gezonde cashflow van uw bedrijf. Hier zijn enkele waardevolle tips om u te helpen bij het effectief beheren van uw financiën:

 • – Duidelijke communicatie: Zorg ervoor dat u duidelijk communiceert met uw klanten over de afgesproken betalingstermijn. Vermeld deze termijn op uw factuur, samen met eventuele boetes of rente bij te late betaling.
 • Gebruik software: Overweeg het gebruik van factuurbeheersoftware om processen te stroomlijnen en automatisch herinneringen naar klanten te sturen wanneer de vervaldatum nadert.
 • – Houd ontvangsten bij: Documenteer nauwkeurig alle ontvangsten voor uitstaande facturen om openstaande bedragen bij te houden en problematische klanten te identificeren.
 • – Wees proactief: Stuur herinneringen voordat de vervaldatum nadert en neem persoonlijk contact op als een betaling te laat is om achterstallige betalingen te verminderen.
 • – Bied kortingsaanbiedingen aan: Overweeg korting voor vroege of tijdige betaling als stimulans voor klanten om op tijd te betalen en uw cashflow positief te beïnvloeden.
 • Consistent beleid: Handhaaf consistentie in uw benadering van facturering en betalingsbeheer voor transparantie en vertrouwen tussen u en uw klanten.

Door deze tips toe te passen, kunt u effectiever omgaan met financiële aspecten zoals facturen, waardoor late of onbetaalde rekeningen worden geminimaliseerd – wat resulteert in een gezonde cashflow die essentieel is voor uw bedrijf.

Conclusie: Het belang van het kennen van de wettelijke betalingstermijn voor facturen

Het effectief beheren van uw facturen en betalingstermijnen is essentieel om een gezonde cashflow te behouden. Hier zijn enkele waardevolle tips die u kunnen helpen bij dit proces:

 1. Houd nauwkeurige administratie bij: Zorg ervoor dat u al uw uitstaande facturen goed documenteert en volgt. Dit helpt u om gemakkelijk te zien welke klanten nog moeten betalen en hoe lang ze al achterlopen.
 2. Stel een beleid voor wanbetaling op: Het is belangrijk om een duidelijk beleid voor wanbetaling op te stellen, waarin staat wat er gebeurt als een klant niet binnen de afgesproken termijn betaalt. Dit kan variëren van het sturen van herinneringen tot het inschakelen van een incassobureau.
 3. Wees proactief in uw follow-up: Wacht niet af tot klanten betalen; neem regelmatig persoonlijk contact op om te controleren of ze de factuur hebben ontvangen en wanneer u de betaling kunt verwachten.
 4. Overweeg kortere betaaltermijnen: Als veel klanten moeite hebben met tijdige betaling, overweeg dan kortere betaaltermijnen vast te stellen (bijv., 14 dagen in plaats van 30). Dit kan ervoor zorgen dat klanten sneller reageren.
 5. Beloon tijdige betalers: Om klanten aan te moedigen hun facturen op tijd te voldoen, kunt u korting of andere voordelen aanbieden voor tijdige betalers – dit motiveert hen uw factuur eerst te voldoen.

Het correct beheren van uw financiën is cruciaal voor elk bedrijf; door heldere communicatie, technologische ondersteuning zoals speciale software en actieve follow-up kunnen bedrijven ervoor zorgen dat zij tijdig betaald worden terwijl hun cashflow gezond blijft.

Graag eerst even sparren met ons?

Heeft u een vraag over de wettelijke betalingstermijn? Of heeft u een andere vraag? Onze juristen staan u graag te woord om u verder te helpen!

Bel ons op telefoonnummer: 038 – 332 63 09

check 1 Direct een jurist met kennis aan de lijn

check 1 Gratis juridisch advies voor ondernemers

check 1 Op werkdagen van 9:00 – 17:30 bereikbaar