intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Onbetaalde facturen? Start een incasso kort geding!

Als toonaangevende experts in incasso kort geding, bieden wij u alle benodigde informatie om succesvol door deze procedure te navigeren. Met een incasso kort geding kunt u snel betaling afdwingen van een schuldenaar die niet vrijwillig betaalt. Het doel is om via de rechter druk uit te oefenen op de schuldenaar en zo tot betaling te komen. Deze procedure staat bekend om zijn snelle resultaten en effectiviteit. De rechter zal zorgvuldig beoordelen of uw vordering gerechtvaardigd is en of er spoed vereist is. Een positieve beslissing kan leiden tot een afdwingbaar vonnis.

De voorbereidingen

Voordat u overgaat tot het aanspannen van een incasso kort geding, is het cruciaal om alle benodigde documentatie te verzamelen. Deze documenten vormen de basis van uw zaak en dienen als bewijsmateriaal tijdens de procedure.

Allereerst moet u ervoor zorgen dat u beschikt over alle relevante contracten, facturen en correspondentie met betrekking tot de openstaande vordering. Dit omvat ook eventuele herinneringen of aanmaningen die naar de debiteur zijn gestuurd.

Daarnaast is het essentieel om bewijs te hebben van geleverde goederen of diensten waarvoor nog niet betaald is. Denk hierbij aan leveringsbonnen, ontvangstbewijzen of getekende overeenkomsten.

Het vastleggen van communicatie met de debiteur, zoals e-mails, brieven of telefoongesprekken, kan ook nuttig zijn. Hiermee kunt u aantonen dat er pogingen zijn ondernomen om tot een minnelijke regeling te komen voordat juridische stappen werden genomen.

Zorg ervoor dat u kopieën maakt van al deze documenten en organiseer ze op een logische manier voor gemakkelijke toegang tijdens het proces.

Het opstellen van een dagvaarding

Eén van de meest kritieke stappen bij het startproces van een incasso kort geding is het opstellen van een dagvaarding. Dit officiële juridische document informeert de debiteur over de rechtszaak en roept hen op om voor de rechter te verschijnen.

Bij het opstellen ervan is het belangrijk om alle relevante informatie helder en beknopt weer te geven. Vermeld bijvoorbeeld duidelijk uw eigen naam en adresgegevens samen met die van de debiteur, evenals een gedetailleerde beschrijving van de vordering en het openstaande bedrag.

Geef ook aan waarom u kiest voor een kort geding in plaats van een reguliere bodemprocedure. Dit kan bijvoorbeeld zijn wegens spoedeisendheid of gegronde redenen waarom betaling anders uitblijft.

Raadpleeg altijd juridisch advies bij dit proces; dit document is namelijk cruciaal voor uw zaak. Een ervaren advocaat kan helpen sterke argumentatie neer te zetten en garanderen dat alle vereiste elementen correct worden vermeld.

De procedure van een incasso kort geding

Voorbereiding is essentieel voordat u een incasso kort geding aanspant. Het verzamelen van alle benodigde documenten, zoals facturen, contracten en correspondentie met de schuldenaar, vormt de eerste stap. Deze documenten dienen als bewijsmateriaal tijdens het proces.

Het opstellen van een dagvaarding is ook van groot belang bij het starten van een incasso kort geding. Een dagvaarding is een officieel juridisch document waarin u uw vordering aan de rechtbank presenteert en motiveert waarom deze toegewezen moet worden. Zorg ervoor dat uw dagvaarding volledig en correct is, omdat dit invloed kan hebben op het succes van uw zaak.

Een ervaren advocaat of jurist kiezen is cruciaal wanneer u een incasso kort geding wilt starten. Een deskundige advocaat of jurist zal u door het hele proces begeleiden en advies geven over hoe u uw zaak het beste kunt presenteren aan de rechter. Zij zullen ook helpen bij het indienen van alle vereiste juridische documentatie en kunnen optreden als uw vertegenwoordiger tijdens de zitting.

Het vinden van de juiste advocaat kan soms uitdagend zijn, maar er zijn verschillende manieren om dit te doen. U kunt bijvoorbeeld online zoeken naar gespecialiseerde advocatenkantoren in incassozaken of vraag vrienden of collega’s om aanbevelingen.

Kortom, voorbereiding is key voordat u een incasso kort geding aanspant. Door alle relevante documentatie te verzamelen, een gedegen dagvaarding op te stellen en een geschikte advocaat te kiezen vergroot u uw kans op succes in het incassoproces.

Kosten en tarieven van een kort geding

Wanneer u overweegt om een incasso kort geding aan te spannen, is het essentieel om op de hoogte te zijn van de kosten die hierbij komen kijken. Hieronder zullen we bespreken welke kosten u kunt verwachten bij het starten van een incasso kort geding.

 1. Kosten voor het aanspannen van een incasso kort geding:

  Het indienen van een dagvaarding bij de rechtbank brengt bepaalde kosten met zich mee. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van de vordering en het tarief dat uw advocaat of jurist hanteert. Bij Intercash geven wij vooraf een duidelijk overzicht van alle kosten die bij een procedure komen kijken.

 2. Tarieven van advocaten en gerechtsdeurwaarders:

  Advocaten hanteren vaak uurtarieven of vaste tarieven voor hun diensten. Vaak zijn de tarieven van een advocaat vele malen duurder dan een jurist. Kies daarom voor onze ervaren juristen met een betaalbaar uurtarief. 

  Gerechtsdeurwaarders spelen ook vaak een rol in incassozaken en zij hebben hun eigen tariefstructuur. Zij kunnen betrokken zijn bij taken zoals het betekenen van de dagvaarding aan de tegenpartij en het leggen van beslag op goederen of bankrekeningen.

 3. Mogelijke extra kosten:

  Naast bovengenoemde kosten, kunnen er nog andere bijkomende kosten ontstaan tijdens het proces rondom een incasso kort geding. Denk hierbij aan eventuele griffierechten die betaald moeten worden aan de rechtbank, kosten voor bewijsstukken of experts die ingeschakeld moeten worden.

Het is cruciaal om volledig inzicht te hebben in alle mogelijke kosten voordat u besluit om daadwerkelijk actie te ondernemen met betrekking tot uw vordering via een incasso kort geding. Op deze manier kunt u realistisch inschatten of dit financieel haalbaar is en welke stappen nodig zijn om succesvol tot inning over te gaan.

Elke zaak is uniek en daarom kunnen ook de kostenelementen variëren afhankelijk van diverse factoren. Daarom wordt aangeraden advies in te winnen bij onze juristen gespecialiseerd in incassozaken, zij kunnen helpen bij strategische keuzes maken voor efficiënte afhandeling.

Veelvoorkomende vragen en misverstanden

Voordat u besluit om een incasso kort geding aan te spannen, zijn er enkele cruciale stappen die u moet nemen. Het is essentieel om alle relevante documenten te verzamelen, zoals facturen, contracten en correspondentie met de schuldenaar.

Het opstellen van een dagvaarding is ook van groot belang. Dit officiële document roept de schuldenaar op om voor de rechter te verschijnen en moet zorgvuldig worden samengesteld met alle benodigde informatie, waaronder uw vordering, bewijsmateriaal en eventuele eerdere pogingen tot minnelijke regeling.

Onze deskundige juristen kunnen u adviseren over uw rechten en opties, evenals strategisch advies geven over hoe u uw zaak effectief kunt presenteren aan de rechtbank.

Door deze belangrijke stappen te volgen voordat u daadwerkelijk een incasso kort geding start, bent u goed voorbereid om uw zaak succesvol voor te leggen aan de rechter.

Conclusie en volgende stappen

Als u overweegt om een incasso kort geding aan te spannen, is het essentieel om vertrouwd te zijn met de stappen in dit proces. Het is immers een procedure die geheel nieuw voor u kan zijn.

 1. Indienen van de dagvaarding:

  De eerste stap is het indienen van een dagvaarding bij de rechtbank. Hierin dient u duidelijk uw vordering en argumentatie te vermelden, ondersteund door relevante feiten en bewijsstukken om uw zaak kracht bij te zetten.

 2. Bijwonen van de zitting:

  Na het indienen van de dagvaarding zal er een zitting plaatsvinden waar beide partijen vaak niet aanwezig hoeven te zijn. Voor zitting krijgt u de kans om schriftelijk toe te lichten waarom uw vordering gerechtvaardigd is.

 3. Rol van de rechter:

  De rechter speelt een cruciale rol tijdens het kort geding proces door naar beide partijen te luisteren, hun argumenten af ​​te wegen en vervolgens een beslissing te nemen over de zaak.

 4. Mogelijke uitkomsten:

  Na afloop van het kort geding zijn er verschillende mogelijke uitkomsten mogelijk. De rechter kan uw vordering toewijzen en een vonnis wijzen waarin bepaald wordt dat de schuldenaar moet betalen of geen vonnis wijzen als er onvoldoende bewijs is geleverd of juridische complicaties spelen.

 5. Gevolgen:

  Als uw vordering wordt toegewezen, heeft dit directe gevolgen voor de schuldenaar die verplicht zal zijn om binnen gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Als hier niet aan wordt voldaan, kunnen verdere juridische stappen worden genomen zoals het leggen van beslag.

In conclusie biedt een incasso kort geding een snelle en effectieve manier om openstaande vorderingen te innen.

Graag eerst even sparren met ons?

Heeft u een vraag over een kort geding? Of heeft u een andere vraag? Onze juristen staan u graag te woord om u verder te helpen!

Bel ons op telefoonnummer: 038 – 332 63 09

check 1 Direct een jurist met kennis aan de lijn

check 1 Gratis juridisch advies voor ondernemers

check 1 Op werkdagen van 9:00 – 17:30 bereikbaar