intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Minnelijke incasso

Een minnelijke incasso traject bestaat uit 4 verschillende fases. Zo is dit traject de eerste en vriendelijkste fase waarin een debiteur aangeschreven wordt door een incassobureau om de openstaande vordering te voldoen. 

Het minnelijke incassotraject verloopt bij Intercash via de No cure No pay methode. De kosten worden dus doorberekent aan uw debiteur. Op deze pagina leest u alles met betrekking tot het minnelijke incasso traject, welke al uw vragen zullen beantwoorden. 

Onderneem direct om de slagingskans te vergroten

Een openstaande factuur die maar niet betaald wordt? Hoe langer u wacht met het starten van een minnelijke incasso, hoe moeilijker het is om de vordering te innen. Het is daarom van groot belang een goede en strakke debiteurenbeheer te hebben.

In de meeste gevallen betalen debiteuren niet omdat ze in de financiële problemen verkeren. Wie het eerst en de meeste druk uitoefent op de debiteur zal het eerst betaalt krijgen. Ook loopt u de kans dat het bedrijf failliet gaat indien u niet direct achter uw vordering aangaat. Indien het bedrijf failliet is, blijft u meestal met lege handen achter.

Schakel daarom direct onze professionele juristen in indien uw betalingstermijn is verstreken om uw openstaande facturen snel en daadkrachtig te laten innen!

Johan Tukker

Johan Tukker

Jurist

Het incasso traject stemmen we af op uw behoeftes. Wilt u uw klantrelatie behouden? Dit doen we met een persoonlijke aanpak voor het minnelijke incasso traject. Ik vecht voor uw recht!

Hoe verloopt het minnelijke incassotraject?

Intercash werkt een met een bewezen effectieve methode voor het minnelijke incasso traject. Ons doel is om zo snel mogelijk de betaling te innen van uw debiteur, wat wij op onze eigen unieke wijze doen. Hieronder leggen wij stap voor stap uit hoe het traject in zijn werking gaat en wat u kunt verwachten.

Laatste herinnering of aanmaning

Stuur uw debiteur een laatste betalingsherinnering (ook wel aanmaning genoemd) en geeft een korte termijn aan waar binnen de betaling voldaan moet zijn. Indien uw klant een particulier betreft, dient u eerst een officiële laatste herinnering te sturen. Deze laatste herinnering wordt ook wel een WIK brief genoemd. Met deze brief krijgt de debiteur nog eenmalig de kans om de betaling te voldoen zonder extra kosten zoals incassokosten en wettelijke (handels) rente. Let op dat deze brief aan de wettelijke vereisten voldoet van de wet! Onze specialisten kunnen ook voor u deze WIK brief opmaken en verzenden.

De start van het incasso traject

Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden na het verzenden van de laatste herinnering, is het tijd om incassobureau Intercash in armen te nemen. U dient online uw vordering bij ons in via de website, en één van onze juridische experts gaat voor u aan de slag om een incasso dossier aan te maken. Voordat we dit doen, zullen we eerst checken of we alle stukken in bezit hebben en of de vordering kloppend is.

Het incasso traject zelf

Nadat we een dossier hebben aangemaakt, gaat er een sommatie uit via brief, mail, WhatsApp en sms met een betaalverzoek naar uw debiteur. Ook bellen wij uw debiteur om er achter te komen waarom de vordering nog niet is voldaan. In dit proces gaan we stap voor stap uw debiteur dringender aanmanen. Als laatst zullen we de debiteur een aanzegging dagvaarding verzenden.

Nadat de incassoprocedure is verlopen zijn er diverse mogelijkheden:

 • Uw debiteur heeft de betaling voldaan
 • Er is een betalingsregeling getroffen
 • U besluit niet verder te gaan met het incasso traject
 • We starten een gerechtelijke incasso procedure, welke in de volgende paragraaf uitgelegd wordt

Wat als de debiteur niet betaalt?

Als uw debiteur de betaling niet heeft voldaan in het minnelijke incasso traject, dan kunnen wij in overleg met u overgaan tot een gerechtelijke procedure.

Deze procedure start met het opmaken van een dagvaarding. In de dagvaarding moeten wij alle rechtsfeiten vermelden. De deurwaarder gaat de dagvaarding betekenen bij uw debiteur, welke dan officieel wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Veel debiteuren schrikken van deze maatregelen en gaan vaak alsnog over stag om de betaling te voldoen.

Indien de betaling nog niet is voldaan, laten we de zaak voorkomen bij de rechter. Daarbij wordt u bijgestaan door één van onze ervaren juristen. De rechter zal dan vonnis wijzen en de verliezende partij veroordelen. Indien u een toewijzend vonnis heeft kunnen we beslagmaatregelen treffen om de betaling te innen.

 

Herinnering voor openstaande facturen

Een andere benaming: buitengerechtelijke incasso

Het minnelijke incasso traject wordt ook wel het buitengerechtelijke incassotraject genoemd. Buitengerechtelijk geeft al aan dat de vordering buiten de rechter om geïncasseerd wordt. In deze fase worden 93% van alle dossier succesvol geïnt door onze juristen. 

 

Wat is een minnelijke incasso?

Het minnelijke incasso is de fase waarin wij ons uiterste best doen om uw debiteur over te laten gaan tot betaling van de openstaande vordering. Dit is tevens de eerste fase van het incassotraject. Bij deze fase komt er geen rechter aan te pas, omdat we de bereidwilligheid van de debiteur nog nodig hebben.

Het minnelijke incasso traject begint altijd op een vriendelijke manier om uw debiteur aan te sporen de openstaande factuur te voldoen. De toon zal steeds dringender gaan worden naarmate het proces vordert.

 

Minnelijke incasso traject ervaringen van klanten

Klein en persoonlijk incassobureau, waarbij je geen nummer bent. Ze weten onze vorderingen altijd snel te innen. Ook weten ze heel goed hoe alles juridisch in elkaar zit, waardoor ze goed kunnen optreden tegen klanten met smoesjes.

1.2.3. Machineverhuur B.V.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe tevreden ik ben met de service die ik heb ontvangen van Intercash Incasso Juristen! Vanaf het allereerste contact hebben ze mijn probleem serieus genomen en direct actie ondernomen. Hun snelle respons en doortastendheid hebben ervoor gezorgd dat mijn onbetaald factuur snel werd afgehandeld, wat voor mij als ZZP’er van onschatbare waarde is.

PakiloMedia

Ik had als zzp’er een opdrachtgever die niet wou betalen en mij gewoonweg negeerde op alle mogelijke manieren. Na het zoeken op internet heb ik de facuur uit handen gegeven aan Intercash. Tot mijn verbazig was de betaling binnen 2 dagen al binnen. Ik wil Marc bedanken voor de goede service!

Jordy viscsher

Minnelijke incasso versus gerechtelijke incasso

Het minnelijke en gerechtelijke incassotraject behoren samen tot het gehele incassotraject.

Het minnelijke (buitengerechtelijke) incasso traject is het voorstadium van het gerechtelijke incassotraject. In dit traject tracht het incassobureau om de openstaande vordering te innen door uw debiteur op diverse manieren te benaderen. Zo ontvangt uw debiteur een brief, mail, sms en WhatsApp met een aanmaning om over te gaan tot betaling. De debiteur kan gemakkelijk betalen via het bijgevoegde betaal link. In dit traject hebben we de bereidwilligheid nog nodig van de debiteur.

Als het niet is gelukt in het minnelijke traject, kunt u kiezen om het gerechtelijke traject te starten. In dit traject maakt één van onze juristen de dagvaarding op, waarin alle rechtsfeiten in komen te staan. Indien de dagvaarding gereed is gemaakt door ons, verzenden wij deze na goedkeuring van u naar de deurwaarder (gerechtsdeurwaarder) welke naar de debiteur zal gaan om de dagvaarding te betekenen. Tijdens het betekenen kijkt de deurwaarder wanneer er plek is bij de desbetreffende rechtbank en schrijft deze op de dagvaarding. Hierna overhandigd hij dit exploot aan de debiteur.

Tijdens de zitting zal de rechter een oordeel vellen over de zaak en zal dan uitspraak (vonnis wijzen) doen. Na een behaald vonnis, kunnen er beslagen gelegd worden om de betaling te innen.

 

Minnelijke incasso brief

Veel gestelde vragen over minnelijke incasso

Welke stukken moet ik aanleveren?

We ontvangen natuurlijk zoveel mogelijk stukken die uw vordering kunnen onderbouwen om een goed incassodossier aan te leggen. U kunt hierbij denken aan de overeenkomst, facturen, herinneringen en communicatie.

Indien we in het traject meer stukken nodig hebben, zal uw vaste zaak bemiddelaar hier om vragen.

Indien u onderstaande stukken kunt overleggen, ontvangen wij deze graag bij het indienen van uw incasso-opdracht:

 • De overeenkomst
 • Alle correspondentie met uw debiteur
 • Een toelichting hoe de zaak in elkaar zit
 • Facturen
 • Herinneringen
 • Aanmaningen
 • Indien van toepassing en ter hand gesteld, de algemene voorwaarden van u
 • Aflever bewijzen

Wat is de slagingskans van het traject?

Als u Intercash inschakelt om uw openstaande vorderingen te innen, kunt u er bijna van uitgaan dat wij uw vordering snel zullen innen. In 88% (cijfers van 2023) van alle minnelijke incasso’s weten wij de openstaande vorderingen te innen.

Moet ik eerst nog een herinnering en of aanmaning sturen?

Het is geheel afhankelijk van uw type klant of u nog een herinnering moet sturen. Er zit namelijk een verschil in een zakelijke klant en een particuliere klant.

Bij een zakelijke vordering hoeft u geen herinnering te verzenden. U mag namelijk direct een incassobureau inschakelen indien uw debiteur niet binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen heeft betaald.

Bij een particuliere debiteur dient er eerst een verplichte wettelijke WIK brief verzonden te worden. Deze brief moet aan een aantal eigen van de wet voldaan worden. Zo moet de exacte hoogte van de incassokosten vermeld worden en dient u te vermelden dat de klant dit verschuldigd wordt na 14 dagen van het ontvangen van de brief.

Kan ik ook direct een gerechtelijke procedure starten?

Het is niet verplicht om eerst een incasso traject te starten voordat u een gerechtelijk incassotraject wilt starten. Indien uw debiteur in gebreke is met het te laat betalen van de factuur, kunt u meteen een gerechtelijke procedure starten.

Vaak is het wel aan te raden eerst een buitengerechtelijke procedure te starten, gezien in de meeste gevallen wij de vordering in dit traject al innen. Ook vanuit het oogpunt op de kosten is dit raadzaam, gezien u anders al griffierecht en betekeningskosten moet voorschieten.

Na het lezen van deze pagina nog vragen?

Heeft u een vraag over het minnelijke incasso traject? Onze juridische specialisten staan u graag te woord om u verder te helpen!

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 038 – 332 63 09

check 1 Een eerlijk en goed advies

check 1 Gratis juridisch advies over uw incasso zaak

check 1 Op werkdagen van 9:00 – 17:30 bereikbaar