intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

De incasso aanpak van Intercash

Onze persoonlijke incasso aanpak.

Incassowerk is maatwerk, gericht op snelle betaling van uw factuur (uzelf heeft er tenslotte al lang genoeg aan gewerkt met veel frustratie, herkent u dat?). Dus werken wij bij incassobureau Intercash incasso en juristen vanuit de overtuiging, dat uw financieel belang optimaal waarborgt. Een persoonlijke incasso aanpak.

Onze incasso aanpak
● analytisch
● energiek en daadkrachtig
● oplossingsgericht handelen

Ons maatwerk betekent ook:
● uw debiteur ingebreke stellen (binnen de hem of haar beloofde termijn!)
● dagvaarding of
● beslaglegging

Waarna – maar pas in laatste instantie – in een beperkt aantal gevallen een juridische procedure kan volgen. Vanzelfsprekend, na de door uzelf gegeven toestemming daartoe!

incasso aanpak

Uw vordering in het volle licht.

U begrijpt: daar waar mogelijk, zal Intercash uw incasso­opdracht buitengerechtelijk oplossen. U benter tenslotte bij gebaat, dat uw incassokosten minimaal zijn. Onze incasso aanpak bespaart u ook tijd, en tijd is geld, zoals het spreekwoord terecht zegt. Voordeel voor u: u ontvangt uw geld sneller.

Pas in laatste instantie zullen wij u adviseren om uw vordering langs gerechtelijke wegen op te lossen. Na uw instemming zullen onze incassojuristen meteen de vereiste rechtsmaatregelen jegens uw debiteur nemen. Te denken valt aan dagvaarden, beslag leggen of faillissement aanvragen.

Wilt u meer informatie klik dan op de link Intercash.