intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Deurwaarder

In de complexe wereld van het Nederlandse juridische systeem vervult een deurwaarder een cruciale rol. Ze fungeren als de ambtelijke schakel tussen gerechtelijke procedures en de uitvoering ervan. Maar wat omvat het werk van een deurwaarder precies? En wat zijn de vereisten en grenzen van hun bevoegdheden? Laten we deze vragen uitgebreid verkennen.

kosten incassobureau en deurwaarder

Wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder, ook wel bekend als gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die belast is met het uitvoeren van allerlei ambtshandelingen, zoals het betekenen (uitreiken) van gerechtelijke stukken, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte, een getuige, een gedaagde partij of belanghebbende.

Wat doet een deurwaarder?

In het complexe web van juridische procedures en rechtshandhaving, staat de deurwaarder als een betrouwbare hoeksteen. De verantwoordelijkheden en taken van een deurwaarder zijn vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet, waarbij elk detail zorgvuldig is uitgewerkt.

Van het uitreiken van dagvaardingen tot het ten uitvoer leggen van vonnissen, de deurwaarder is belast met het nauwgezet en accuraat afhandelen van juridische documenten en het waarborgen van de toegang tot justitie. Dit omvat ook het leggen van beslagen op diverse activa, zoals bankrekeningen, huwelijksgemeenschappen, inboedels, loon of uitkeringen, voertuigen en zelfs woningen.

Naast deze taken is de deurwaarder ook verantwoordelijk voor het organiseren van gerechtelijke veilingen, het uitvoeren van gerechtelijke inbewaringstellingen en zelfs het opleggen van gijzelingen in specifieke situaties. Het houden van toezicht op vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken behoort ook tot hun bevoegdheid.

In essentie fungeert de deurwaarder als een essentiële schakel in het handhaven van gerechtelijke beslissingen en het uitvoeren van executoriale titels. Of het nu gaat om het innen van achterstallige alimentatie, het betekenen van proces-verbaal van constatering of het stuiten van een exploot, de deurwaarder staat klaar om deze deurwaardersdiensten met professionaliteit en nauwkeurigheid uit te voeren.

deurwaarder

Hoe kan je een deurwaarder worden?

Het pad naar het worden van een deurwaarder vereist een grondige toewijding aan studie en praktijkervaring. Het begint met het voltooien van een HBO-opleiding tot kandidaat deurwaarder, gevolgd door een verplichte stageperiode bij een erkend deurwaarderskantoor. Tijdens deze stage periode krijg je als aspirant-deurwaarders de kans om de praktijk van dichtbij te ervaren en essentiële vaardigheden te ontwikkelen die je als deurwaarder nodig hebt.

Na het afronden van de stageperiode en het behalen van de vereiste kwalificaties, kan je als kandidaat worden voorgedragen voor benoeming tot deurwaarder door middel van een koninklijk besluit. Deze benoeming markeert het officiële begin van hun loopbaan als deurwaarder, waarbij je verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van gerechtelijke procedures en het innen van openstaande schulden volgens het vonnis.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in informatie over het worden van een deurwaarder, biedt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) waardevolle informatie. Hun website biedt een schat aan informatie over de vereiste opleiding, de stappen die nodig zijn om erkend te worden als deurwaarder, en de rechten en verantwoordelijkheden die komen kijken deze belangrijke baan.

Register van deurwaarders

Het register van Deurwaarders, beheerd door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), is een onmisbare gids voor zowel partuculieren, juristen en advocaten. Hierin worden alle erkende deurwaarders in Nederland overzichtelijk geregistreerd, inclusief belangrijke details zoals hun specialisaties en eventuele tuchtrechtelijke geschillen.

Dit register biedt een waardevolle bron van informatie voor mensen die op zoek zijn naar betrouwbare en gekwalificeerde deurwaarder. Het register van deurwaarders helpt bij het vinden van de juiste persoon voor uw zaak.

Voor aspirant deurwaarders is het register een onschatbare bron. Het biedt inzicht in de vereisten en procedures die nodig zijn om erkend te worden als deurwaarder, evenals de ethische normen en professionele gedragscodes waaraan zij moeten voldoen.

Door te vertrouwen op het register van deurwaarders kunnen zowel particulieren als bedrijven zeker zijn van de expertise en integriteit van de deurwaarders waarmee zij te maken krijgen. Dit draagt bij aan het bevorderen van transparantie en vertrouwen in het rechtssysteem, en biedt een handige en toegankelijke bron van informatie voor iedereen die betrokken is bij juridische procedures.

KBVG deurwaarder logo

Wet- en regelgeving die gelden voor deurwaarders

De werkzaamheden van deurwaarders zijn onderhevig aan verschillende wetten en regelgeving, waaronder de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze regels definiëren de rechten en verantwoordelijkheden van deurwaarders en stellen tarieven vast voor hun diensten.

Wat kost een deurwaarder?

Voor een volledig overzicht van het B.T.A.G. tarieven kunt u op deze link klikken. Al deze tarieven zullen eventueel worden verhoogd met verschuldigde leges voor het inwinnen van noodzakelijke informatie uit bijvoorbeeld het bevolkings-­ of handelsregister en met BTW indien u als schuldeiser de BTW niet kan verrekenen. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW

Ambtsbehandeling tarief
beslag roerende zaken € 102.39
verkoop beslag roerende zaken € 268,44
beslag op loon en uitkering € 115,65
beslag nietperiodieke betalingen € 162,49
beslag onroerende zaken € 138,63
betekening van een beslag aan de schuldenaar € 65,64
opheffing beslag onroerende zaken € 49,99
betekening dagvaarding € 77,84
betekening vonnis € 74,92

Wanneer een deurwaarder inschakelen?

Er zijn verschillende situaties waarin het raadzaam kan zijn om de hulp van een deurwaarder in te roepen, zoals bij langdurige wanbetalingen of conflicten die niet op andere manieren kunnen worden opgelost. Het is raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen om de beste stappen te bepalen.

Aangezien ons incassokantoor intensief met deurwaarders samengewerkt, weten wij als incasso experts goed waarop wij moeten letten bij het inschakelen van een deurwaarder. Wij leggen u daarom ook graag uit waarom u beter geen deurwaarder kunt inschakelen

Schakel geen deurwaarder in voor uw openstaande factuur

Het innen van openstaande facturen kan een uitdaging zijn, maar het inschakelen van een deurwaarder is niet altijd de beste oplossing. Hoewel het verleidelijk kan zijn vanwege hun juridische autoriteit, zijn er belangrijke redenen om voorzichtig te zijn:

Kostenaspect: Een deurwaarder kan duurder zijn dan een incassobureau. Hun tarieven zijn vaak hoger, wat resulteert in meer kosten voor u als schuldeiser.

Trager werktempo: Deurwaarders kunnen trager werken dan incassobureaus, waardoor het innen van de schuld wordt vertraagd. Dit kan frustrerend zijn, vooral als u snel betaling nodig heeft.

Beperkte effectiviteit na dagvaarding: Nadat een deurwaarder de dagvaarding heeft betekend (waar ze het meest aan verdienen), kunnen ze soms weinig verdere actie ondernemen. Dit betekent dat u mogelijk toch het incassobureau moet inschakelen om verdere stappen te ondernemen.

Efficiëntie van een incassobureau: Incassobureaus zijn gespecialiseerd in het snel en effectief innen van schulden. Ze hebben de juiste middelen en expertise om dit proces soepel te laten verlopen.

Kortom, hoewel deurwaarders juridische bevoegdheden hebben, zijn ze niet altijd de beste keuze voor het innen van openstaande facturen. Het inschakelen van een incassobureau kan vaak een snellere, kostenefficiëntere en effectievere oplossing bieden.

Graag meer informatie over een deurwaarder?

Onze juridische experts staan u graag te woord om u verder te helpen!

Bel ons op telefoonummer: 038 – 332 63 09

check 1 Direct een jurist met kennis aan de lijn

check 1 Gratis juridisch advies

check 1 Op werkdagen van 9:00 – 17:30 bereikbaar

check 1 Gratis voor ondernemers en ZZP-ers