Deurwaarder

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar en is belast met het uitvoeren van allerlei ambtshandelingen, zoals het betekenen (uitreiken) van documenten, zoals dagvaardingen. Intercash incasso en juristen maakt namens u een dagvaarding op, welke vervolgens aan gedaagde wordt betekend aan door de aan ons gelieerde deurwaarder.

Na betekening zullen wij de dagvaarding bij de rechtbank aanbrengen. Vervolgens begint de procedure.

Na dat Intercash het vonnis van de rechter heeft ontvangen wordt – ter besparing van kosten – getracht uw klant alsnog tot vrijwillige betaling te krijgen. Lukt dat niet dan zullen wij ­na uw toestemming ­de deurwaarder opdracht geven het vonnis te betekenen en eventueel tot executiemaatregelen over te gaan.

De tarieven van een deurwaarder zijn wettelijk vastgesteld.

Voor een volledig overzicht van het B.T.A.G. tarieven kunt u op deze link klikken. Al deze tarieven zullen eventueel worden verhoogd met verschuldigde leges voor het inwinnen van noodzakelijke informatie uit bijvoorbeeld het bevolkings­ of handelsregister en met BTW indien u als schuldeiser de BTW niet kan verrekenen.

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW

Ambtsbehandeling Tarief

beslag roerende zaken€ 102,39
verkoop beslag roerende zaken€ 268,44
beslag op loon en uitkering€ 115,65
beslag niet­periodieke betalingen€ 162,49
beslag onroerende zaken€ 138,63
betekening van een beslag aan de schuldenaar€ 65,64
opheffing beslag onroerende zaken€ 49,99
betekening dagvaarding€ 77,84
betekening vonnis€ 74,92
deurwaarder-intercash