Deurwaarder

Deurwaarder.

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die belast is met het uitvoeren van allerlei ambtshandelingen, zoals het betekenen (uitreiken) van gerechtelijke stukken, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte, een getuige, een gedaagde partij of belanghebbende.

Intercash incasso en juristen maakt namens u een dagvaarding met bijbehorende producties op, welke vervolgens aan de gedaagde wordt betekend, door een aan ons kantoor gelieerde deurwaarder. De deurwaarder gaat door het hele land om de dagvaardingen te betekenen zoals in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Zwolle, Kampen en bijvoorbeeld Dronten.

Na betekening zenden wij de dagvaarding naar de rechtbank. Vervolgens begint de procedure op de in de dagvaarding vermelde roldatum.

Nadat de rechter uw vordering bij vonnis heeft toegewezen, en Intercash deze heeft ontvangen, zal Intercash – ter besparing van verdere kosten – trachten uw klant alsnog tot vrijwillige betaling te krijgen. Blijft vrijwillige betaling uit, dan zal Intercash, ­na uw toestemming, ­de deurwaarder opdracht geven het vonnis aan de schuldenaar te betekenen en zo nodig tot executiemaatregelen over te gaan. U kunt denken aan het leggen van beslag op vermogensrechten, zoals eigendomsrechten en vorderingsrechten.
De tarieven van een deurwaarder zijn wettelijk vastgesteld

deurwaarder

Deurwaarder tarieven.

Voor een volledig overzicht van het B.T.A.G. tarieven kunt u op deze link klikken. Al deze tarieven zullen eventueel worden verhoogd met verschuldigde leges voor het inwinnen van noodzakelijke informatie uit bijvoorbeeld het bevolkings-­ of handelsregister en met BTW indien u als schuldeiser de BTW niet kan verrekenen. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW

Ambtsbehandeling tarief
beslag roerende zaken € 102.39
verkoop beslag roerende zaken € 268,44
beslag op loon en uitkering € 115,65
beslag nietperiodieke betalingen € 162,49
beslag onroerende zaken € 138,63
betekening van een beslag aan de schuldenaar € 65,64
opheffing beslag onroerende zaken € 49,99
betekening dagvaarding € 77,84
betekening vonnis € 74,92