Incasso tarieven binnenland

Intercash incasso en juristen is van mening dat een incassotraject u niets mag kosten en zelfs rente moet opleveren. De incassokosten en wettelijke rente verhalen wij dan ook bij uw debiteur. Deze is de veroorzaker van de kosten en dient de gemaakte incassokosten te betalen.

Indien de debiteur de kosten niet voldoet, verhalen wij dit via een gerechtelijke procedure alsnog.

Wettelijke incassokosten.

Op deze pagina vind u de incasso tarieven voor het binnenland van Intercash incasso en juristen.

U betaalt geen dossierkosten. Een incassotraject mag u in principe niets kosten, het moet u zelfs rente opleveren.

Volgens de wet is de debiteur verplicht de gemaakte incassokosten en de rente te betalen. Voorwaarde is wel dat uw vordering opeisbaar is en uw debiteur in verzuim is geraakt. De facturen dienen dus over de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum te zijn.

Met een slagingspercentage van 93% kunt u er van uit gaan dat wij ons uiterste best doen om uw geld zo snel mogelijk te innen.

Wilt u meteen actie? Dien dan voor 16:00 uur uw incasso opdracht in en onze incasso juristen gaan dezelfde dag nog over tot actie!

Wettelijke incassokosten staffel

Tarief excl. BTW Hoofdsom
15% met minimum van € 40,- Over eerste € 3.000,-
10% Over de volgende € 3.000,-
8% Over de volgende € 9.000,-
5% Over de volgende € 45.000,-
3% Over het meerdere

Algemene tarieven binnenland.

  • Verhaalsonderzoek standaard: € 75,-
  • Kamer van Koophandel informatie (indien van toepassing): € 10,-
Gerechtelijk traject
    • De werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (advocaat, jurist, deurwaarder, griffierechten etc.) worden doorberekend. Bij toewijzing van de vordering zal de rechter deze kosten grotendeels ten laste van de debiteur leggen. In dat geval zullen wij deze niet aan u doorberekenen.
    • Juridische bijstand vanaf € 185,- per uur.