Tarieven incasso service buitenland

INCASSO TRAJECT (onbetwiste vorderingen)

U betaalt geen dossierkosten.

Een incassotraject mag u in principe niets kosten, het moet u zelfs rente opleveren.

Volgens de wet is de debiteur verplicht de incassokosten en de rente te betalen. Voorwaarde is wel dat uw vordering opeisbaar is en uw debiteur in verzuim is. Verder dat uw leveringsvoorwaarden daartoe de mogelijkheden bieden. Indien de debiteur de kosten betaalt heeft het u niets gekost. Mocht de debiteur uiteindelijk de kosten niet vrijwillig betalen en u wilt deze niet via de rechter af dwingen dan hanteren wij onderstaande tariefstelling te vermeerderen met omzetbelasting.

Raakt de debiteur failliet of wordt deze toegelaten tot de WSNP dan rekenen wij enkel een basisvergoeding van € 80,00 in het buitengerechtelijke traject.

GERECHTELIJK TRAJECT

      • De werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (advocaat, jurist, deurwaarder, griffierechten etc.) worden doorberekend. Bij toewijzing van de vordering zal de rechter deze kosten grotendeels ten laste van de debiteur leggen. In dat geval zullen wij deze niet aan u doorberekenen.
      • Juridische bijstand buitenland vanaf € 175,- per uur.

Staffel incasso tarieven buitenland:

HoofdsomTarief excl. BTW
Over eerste € 25.000,-15% met minimum van € 69,-
Over de volgende € 25.000,-12%
Over de volgende € 50.000,-10%
Over het meerdere8%

BETWISTE VORDERINGEN:

  • Worden behandeld op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief.