intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Verjaringstermijn voor incasso

In Nederland gelden wettelijke verjaringstermijnen voor incasso van openstaande schulden. Deze termijnen bepalen hoelang een schuldeiser juridische stappen kan ondernemen om een schuld te innen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze termijnen, zowel als schuldeiser als schuldenaar.

De verjaringstermijn voor incasso verschilt afhankelijk van het soort schuld. Over het algemeen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar voor de meeste vorderingen, zoals facturen, leningen of niet-betaalde rekeningen. Dit betekent dat de schuldeiser binnen vijf jaar juridische stappen moet ondernemen om de schuld te innen. Als er binnen deze periode geen actie wordt ondernomen, kan de schuldenaar een beroep doen op verjaring en kan de schuld niet meer via gerechtelijke weg worden ingevorderd.

Voor bepaalde schulden gelden echter afwijkende verjaringstermijnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Schulden ontstaan door een koopovereenkomst: De verjaringstermijn is twee jaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor openstaande betalingen voor gekochte goederen.

– Schulden ontstaan uit een huurovereenkomst: De verjaringstermijn is vijf jaar. Dit geldt voor achterstallige huurpenningen.

– Schulden ontstaan uit een leningsovereenkomst: De verjaringstermijn is vijf jaar. Dit geldt voor niet-terugbetaalde leningen.

Het is belangrijk om op te merken dat de verjaringstermijn kan worden onderbroken of gestuit. Dit betekent dat als er bepaalde acties worden ondernomen, zoals het versturen van een aanmaning of het starten van een gerechtelijke procedure, de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen. Hierdoor kan de schuldeiser meer tijd krijgen om de schuld te innen.

Het is raadzaam om bij het incasseren van openstaande schulden altijd juridisch advies in te winnen en de specifieke verjaringstermijnen te raadplegen die van toepassing zijn op jouw situatie. Dit helpt zowel schuldeisers als schuldenaars om hun rechten en verplichtingen beter te begrijpen met betrekking tot het incasseren van schulden.

Deel deze blog

Meer blogs