intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Heeft u per ongeluk een factuur dubbel betaald?

Heeft u een factuur ontvangen en per abuis dubbel betaald? Het komt vaker voor dan u denkt. Het kan elke ondernemer overkomen: een factuur wordt per ongeluk tweemaal voldaan. Gelukkig kunt u het te veel betaalde bedrag terugvorderen van uw klant. Het recht op terugvordering van een dubbel betaalde factuur verloopt pas na 5 jaar na de betaling. In deze blog behandelen we alles met betrekking tot dubbele betalingen en geven we u advies over hoe u de betaling kunt terugvorderen.

Factuur dubbel betaald? Vorder het terug!

Voor velen is het onduidelijk wat ze moeten doen als een factuur per ongeluk dubbel is betaald. Het juridische aspect hiervan en de rechten die hierbij komen kijken, zijn vaak niet goed bekend. Het kan een tijdje duren voordat u zich realiseert dat u een factuur dubbel heeft betaald.

Dubbel betaalde facturen kunnen een negatieve invloed hebben op uw cashflow en voor de nodige kopzorgen zorgen. Wat zijn uw rechten in deze situatie? En hoe kunt u het te veel betaalde bedrag terugkrijgen van uw klant? Volgens de wet is uw klant verplicht het te veel ontvangen bedrag terug te storten op uw rekening.

Een onverschuldigde betaling

Een alternatieve term voor een dubbele betaling is een ‘onverschuldigde betaling’. Dit houdt in dat de betaling is verricht zonder dat daar een juridische grondslag voor bestaat. Een onverschuldigde betaling beperkt zich niet alleen tot het dubbel betalen van een factuur. Het kan ook voorkomen dat u per ongeluk een bedrag naar een verkeerde bankrekening overmaakt, of dat u een betaling doet voor een overeenkomst die later wordt vernietigd.

Te veel betaald loon terugvorderen

Heeft u als ondernemer per ongeluk te veel loon overgemaakt aan uw werknemer? Of heeft u per abuis het loon doorbetaald van een werknemer die al uit dienst is? De wettelijke regels met betrekking tot onverschuldigde betaling zijn ook van toepassing op te veel betaald loon. Uw (voormalige) medewerker is dus verplicht het te veel ontvangen loon aan u terug te betalen.

Verjaringstermijn van een onverschuldigde betaling

Veel mensen realiseren zich pas later dat ze een factuur dubbel hebben betaald. Maar wanneer verjaart de vordering tot terugbetaling van onverschuldigde betalingen? Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar voor. Deze termijn begint pas nadat u heeft opgemerkt dat er een dubbele betaling heeft plaatsgevonden.

Een dubbele betaling terugvorderen

Als u een factuur dubbel heeft betaald, dan kunt u het te veel betaalde bedrag terugvorderen. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de persoon aan wie u per abuis dubbel heeft betaald, en te vragen of hij of zij bereid is het bedrag terug te storten.

Als de persoon de betaling niet terug wil storten, kunt u de persoon officieel in gebreke stellen en sommeren het te veel betaalde bedrag terug te storten binnen een redelijke termijn. Indien de persoon de betaling hierna nog niet heeft voldaan, kunt u de vordering overdragen aan een incassobureau.   

Een minnelijke incasso traject

Als u de betaling niet heeft ontvangen na de persoon een ingebrekestelling te hebben gezonden, kunt u de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Het incassobureau gaat dan voor u achter de onverschuldigde dubbele betaling aan. Intercash incasseert uw dubbele betaling op basis van “No cure, No pay” in het minnelijke incasso traject. Dit betekent dat wij de incassokosten verhalen op uw debiteur.   

Een gerechtelijke procedure na een dubbele betaling

Indien het incassobureau er niet in slaagd om de betaling terug te vorderen, kunt u er voor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. We dagen dan de niet betalende klant voor de rechter om de betaling af te dwingen. Na een behaald vonnis van de rechter, kunnen we beslag laten leggen door een gerechtsdeurwaarder. De meeste kosten van deze procedure worden verhaald op de verliezende partij. Het gerechtelijke traject gaat nie op basis van “No cure, No pay”.     

Nog vragen over een dubbel betaalde factuur?

Onze juristen staan u graag te woord om u verder te helpen!

Bel ons op telefoonummer: 038 – 332 63 09

check 1 Direct een jurist met kennis aan de lijn

check 1 Gratis juridisch advies

check 1 Op werkdagen van 9:00 – 17:30 bereikbaar

check 1 Gratis voor ondernemers en ZZP-ers

Deel deze blog

Meer blogs