intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

BTW terugvragen bij oninbare vordering

BTW terugvragen bij oninbare vordering? De Belastingdienst heeft op haar site een uitleg geplaatst hoe vanaf 1 januari 2018 BTW teruggevraagd kan worden als een klant de factuur niet (volledig) heeft betaald.

Door de per 1 januari 2017 aangepaste wetgeving is het voor ondernemers eenvoudiger geworden om BTW op oninbare debiteuren bij de Belastingdienst terug te vragen.

Btw terugvragen in de maand waarin de factuur een jaar is vervallen

Vanaf januari 2018 kunt u btw terugvragen over de facturen waarvan de uiterste betaaltermijn een jaar is verstreken.

U moet dat doen in het tijdvak waarin de betalingstermijn een jaar is verstreken. De nieuwe regeling komt erop neer dat uw vordering door de Belastingdienst als oninbaar wordt gezien als de factuur een jaar is vervallen.

Regeling veel eenvoudiger

Het verzoek op teruggaaf van BTW op oninbare debiteuren wordt per 1 januari 2017 niet meer via een apart schriftelijk verzoek gedaan, maar via de reguliere btw-aangifte van de ondernemer. Het bedrag dat u wilt terugvragen wordt, moet als negatieve omzet en negatieve BTW bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte worden ingevuld. Denk wel ieder tijdvak aan het terugvragen van de btw!

Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie.  

Geldt dit ook in geval van faillissement?

Ja, ook dan kunt u na de eenjaarstermijn de BTW terugvragen. U hoeft dus niet meer te wachten totdat de curator u bericht dat in het faillissement geen uitdeling komt. Mocht er alsnog een uitdeling komen, dan moet u de ontvangen btw aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit geldt ook indien geen sprake is van een faillissement.

En als de klant alsnog betaalt..

Betaalt een klant later toch nog (een deel van) de factuur, dan moet in de eerstvolgende BTW-aangifte bij vraag 1a of 1b aan worden gegeven dat hierover BTW betaald moet worden.

Deel deze blog

Meer blogs