intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Meerwerk niet betaald

Krijgt u het meerwerk niet betaald? Wij innen het voor u!

U heeft een opdracht aangenomen, waarbij meerwerk is ontstaan. Na het verzenden van de factuur wil uw opdrachtgever het meerwerk niet betalen. Nu kunt u het laten zitten waardoor u met een onbetaalde factuur blijft zitten. U kunt het ook door een jurist van Intercash laten incasseren. In deze blog leest u alles over het vorderen van meerwerk.

Wat is meerwerk precies?

Het extra werk dat de aannemer verricht bovenop de overeengekomen overeenkomst is aaneming van werk. Meerwerk ontstaat vaak tijdens het uitvoeren van de overeengekomen opdracht, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever bepaalde dingen wil wijzigen of toevoegen. Ook kan het zijn dat u geconfonteerd wordt met meerwerk omdat er onvoorziene omstandigheden zich voordoen bij de huidige overeenkomst.

Heeft u de debiteur al een ingebrekestelling verzonden?

Indien u de factuur van het meerwerk niet voldaan krijgt, is het verstandig de debiteur eerst in gebreke te stellen met een fatale data wanneer de betaling voldaan moet zijn. Indien er geen betaling volgt en of reactie, is het tijd om de vordering uit handen te geven om uw meerwerk factuur alsnog betaald te krijgen. Onze incasso juristen zijn wetten als geen ander hoe het juridisch in elkaar zit.

Wat de wet aangeeft indien meerwerk niet wordt voldaan

art. 6:755 BW bepaalt: in geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij

  1. de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging
  2. tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen (…).’

Heeft u de opdrachtgever gewezen op het meerwerk?

U heeft de plicht de opdrachtgever te wijzen op het meerwerk en de daarmee de extra bijkomende kosten van het meerwerk. De opdrachtgever moet namelijk de keus kunnen maken of zij de extra uit te voeren werkzaamheden door u wilt laten uitvoeren. Dit is namlijk de meest voorkomende redenen dat het meerwerk niet voldaan wordt. Enkel wil dit niet zeggen dat er niet betaald moet worden.

Deel deze blog

Meer blogs