intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Aanneming van werk of overeenkomst van opdracht?

WEL OF NIET STOFFELIJK KARAKTER?

Aanneming van werk.

In de wetsgeschiedenis bij artikel 7:750 BW is benadrukt dat de aannemingstitel betrekking heeft op een grotere variëteit van contracten dan de aanneming van bouwwerken of wat daarmee verband houdt. Als voorbeelden worden genoemd het wassen of stomen van kleren en het repareren van gebruiksvoorwerpen (Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 12). Ook het bewerken, uitbreiden, veranderen, repareren of slopen van een reeds bestaand werk valt onder dit criterium (Kamerstukken I 1992/93, 23 095, nr. 38a, p. 9-10). Van geval tot geval zal dus een inschatting moeten worden gemaakt van het antwoord op de vraag of sprake is van aanneming van werk. Doorslaggevend daarbij is of het gaat om werkzaamheden die bestaan in het vervaardigen en/of bewerken van stoffelijke voorwerpen (zie Asser-Van den Berg 7-VI (2013), nrs. 25 en 26).

Een aantal voorbeelden: installatiewerk, schilderwerk, bestrating, grondbewerking, leggen van vloeren, herstelwerkzaamheden van allerlei aard, loodgieterswerk, stukadoorswerk, isolatiewerkzaamheden, onderhoud van huizen en gebouwen, metselwerk, laswerk, confectiewerk, het verpakken van zaken, tuinaanleg en onderhoud, sloopwerkzaamheden, bewerken van landbouwproducten, maaien van gras, snoeien en rooien van bomen.

Overeenkomst van opdracht.

Er is geen sprake van werkzaamheden gericht op de totstandbrenging en oplevering van een werk van stoffelijke aard in situaties waarin sprake was van werken of producten die in hoofdzaak tot stand komen door geestelijke of intellectuele arbeid, bijvoorbeeld werk van musici, auteurs en adviseurs (HR 20 juni 2008, BNB 2008/304 m.nt. J.W. Zwemmer), schoonmaakwerkzaamheden (HR 8 april 1998, BNB 1998/210 m.nt. Kavelaars), het verplaatsen van kisten met vis van het dek van viskotters naar de kade en stuwadoorswerkzaamheden (HR 6 maart 1991, NJ 1991, 415).

Een aantal voorbeelden: advies, analyse, begeleiding, berekening, coaching, controle, implementatie, monitoring, ondersteuning, onderzoek, onderwijs, verzorging.

Restcategorie

De overeenkomst van opdracht is in feite een restcategorie: zijn de andere overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, overeenkomst van aanneming van werk en vervoersovereenkomst) niet van toepassing, dan gaat het om het verrichten van arbeid op basis van een overeenkomst van opdracht.

Deel deze blog

Meer blogs