intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Veertiendagenbrief voor consument

Een veertiendagenbrief stuurt u indien de consument de factuur niet voldoet. In de veertiendagenbrief staat dat de consument nog veertiendagen de tijd heeft om de factuur te voldoen. Echter moet de veertiendagenbrief een aantal punten bevatten om rechtsgeldig te zijn en aanspraak te kunnen maken op de wettelijke rente en incassokosten.

In deze blog leest u alles over de veertiendagenbrief en vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om naar uw debiteur te verzenden.

 

VEERTIENDAGENBRIEF NAAR CONSUMENT OF ZAKELIJKE DEBITEUR?

Er ontstaat vaak verwarring over de veertiendagenbrief met betrekking tot aan welke debiteur deze gezonden moet worden. Moet de veertiendagenbrief naar een consument of ook naar een zakelijke debiteur? Indien u een incassotraject wenst te starten bij een consument dient u eerst een veertiendagenbrief te zenden. Dit omdat een consument door de wetgever extra beschermd wordt. Zo moet er in de veertiendagen brief een fatale termijn van veertien dagen na ontvangst van de brief in staan en tevens de juiste hoogte van de incassokosten indien de consument niet binnen het gestelde termijn van veertien dagen voldoet. Bij een zakelijke debiteur is de veertiendagenbrief niet verplicht.

 

WANNEER MOGEN DE INCASSOKOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT?

Bij een consument mogen pas de incassokosten in rekening worden gebracht na de 14 dagen brief. Een consument is meer beschermd door de wetgever en mag dus niet zomaar overvallen worden met incassokosten. Daarom is het van groot belang de consument een juiste veertiendagenbrief te verzenden.

 

WANNEER GAAT HET TERMIJN VAN DE VEERTIENDAGENBRIEF IN?

Er zijn veel misverstanden wanneer het termijn van de 14 dagen ingaat voor de consument. Het is van groot belang dat het termijn voor nakoming juist in de veertiendagenbrief staat vermeld. De 14 dagen gaan pas namelijk in na dat de consument de veertiendagenbrief heeft ontvangen. We zien helaas veel dat het termijn onjuist gebruikt word in veel brieven. Indien het termijn niet juist in de veertiendagen brief vermeld staat kunt u geen aanspraak maken op incassokosten volgens de wetgever.

 

Wat moet ik vermelden op de veertiendagenbrief

Het termijn van veertiendagen gaat pas in nadat de consument de veertiendagen brief heeft ontvangen. Indien u de brief per post zou zenden is het zeker een dag onderweg totdat het de debiteur bereikt.

We zien vaak de volgende foute teksten in de veertiendagen brief staan van een klant:

“Betaling binnen 14 dagen na dagtekening”

“U dient binnen 14 dagen na verzending van deze brief te betalen”

“Betaling dienen we uiterlijk 14 dagen na heden te hebben ontvangen”

Bovenstaande teksten geven een onjuiste en onduidelijke termijn van de volledige 14 dagen waar de consument recht op heeft. De consument heeft namelijk op het moment dat de brief is verzonden nog geen kennis kunnen nemen van de 14 dagen.

Het is dus van groot belang dat uw veertiendagen brief de juiste tekst bevat waarin in de consument nog kan nakomen. Indien er een onjuiste tekst in staat kunt u namelijk geen aanspraak maken op de incassokosten. De rechter zal de incassokosten dan in zijn geheel afwijzen.

 

De juiste incassokosten vermelden in de veertiendagenbrief

In de veertiendagenbrief moet de juiste hoogte van de incassokosten vermeld staan. Wanneer de incassokosten niet of onjuist vermeld staan in de veertiendagen brief dan is de veertiendagenbrief niet geldig en kunt u geen aanspraak maken op de incassokosten.

 
De juiste verzending van de veertiendagenbrief

De wettelijke termijn van 14 dagen gaat pas in nadat de veertiendagen brief de consument heeft bereikt. Maar hoe weet u nu wanneer de consument uw veertiendagen brief heeft ontvangen?Indien u de brief per gewone post verstuurt gaat u er vanuit dat de brief na 1 a 2 dagen de consument heeft bereikt.

U moet kunnen bewijzen dat de consument de veertiendagenbrief heeft ontvangen. Daarom is het raadzaam de veertiendagen brief aangetekend te versturen en of te mailen met een leesbevestiging. Zo heeft u altijd bewijs dat het de ontvanger heeft bereikt.

 
Gratis voorbeeld veertiendagenbrief voor de consument

Wilt u zeker zijn dat u een juiste 14 dagen brief verzend naar uw debiteur? Intercash heeft een juiste voorbeeld van een veertiendagen brief voor u gemaakt welke u gemakkelijk kunt gebruiken voor uw debiteur. Hieronder kunt u de voorbeeldbrief gratis downloaden.

Deel deze blog

Meer blogs