intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Mijn klant is failliet en ik wil mijn spullen terug!

MIJN KLANT IS FAILLIET EN IK WIL MIJN SPULLEN TERUG! WAT NU?

Toch zijn er mogelijkheden om de schade te beperken.

U kunt uw spullen onder voorwaarde via de curator terug halen. U factuur wordt dan niet betaald maar u hebt wel uw spullen terug.

Ik zal u de mogelijkheden voorleggen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

U kunt als leverancier in uw algemene voorwaarden vast leggen dat geleverde goederen uw eigendom blijven totdat de overeengekomen factuur betaald is. Om een beroep op de algemene voorwaarden te doen moet de toepasselijkheid van algemene voorwaarden met uw afnemer zijn overeen gekomen. Let er op dat u de afnemer voldoende in de gelegenheid stelt om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, anders kan de afnemer de voorwaarden vernietigen. Dan zult u niet met succes een beroep op het eigendomsvoorbehoud kunnen doen. Het recht van reclame biedt dan uitkomst.

RECHT VAN RECLAME

Het recht van reclame is wettelijk geregeld en hoeft derhalve niet contractueel te worden vastgelegd. Door schriftelijk een beroep te doen op het recht van reclame, op het moment dat de factuur niet tijdig is voldaan, wordt de koop ontbonden waardoor u weer eigenaar wordt van de betreffende geleverde goederen.
Wel moet u hierbij snel handelen, want er gelden korte termijnen. Het recht van reclame vervalt als u dit niet heeft ingeroepen binnen zes weken na het verstrijken van de betalingstermijn of binnen 60 dagen nadat de goederen in eigendom zijn overgedragen.

ADVIES

Gezien de voordelen is het een raadsel waarom zo weinig schuldeisers zich beroepen op het recht van reclame. Het is verstandig om uw debiteurenbeheer zo in te richten dat u een herinnering krijgt als de betalingstermijn is verstreken en nog een voordat dit recht verloopt. Immers, als u zich niet binnen de termijn beroept op het recht van reclame, vervalt deze optie.
Als u zich tijdig schriftelijk beroept op dit recht, kunt u uw spullen al op het moment dat u de schriftelijke ontbinding van de koopovereenkomst overhandigt opeisen en meenemen. Ook kunt u beslag laten leggen op de spullen zodat de debiteur deze niet kan verhandelen.

Wilt u advies over het inroepen van het recht van reclame of wilt u meer informatie over de voordelen en werkwijze? Neem vrijblijvend contact op met een incasso jurist van Intercash.

Deel deze blog

Meer blogs