intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Uw debiteur moet de incassokosten betalen!

UW DEBITEUR MOET DE INCASSOKOSTEN BETALEN!

 

Uw hebt hard gewerkt of geleverd en de betaling blijft uit. Geld wat al bij u op de rekening had moeten staan. Het sturen van aanmanen en sommeren en bellen kost veel tijd en leidt af van uw core business. Toch is een goed debiteurenbeheer voor uw onderneming van levensbelang. Intercash incasso en juristen helpt u!

Met de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) heeft de wetgever zowel voor ondernemers als voor consument schuldenaren regels willen scheppen wanneer en tot welk bedrag een ondernemer incassokosten mag rekenen.

Onderstaand treft u een overzicht van de regels om incassokosten te vorderen.

CONSUMENTSCHULDENAAR

  • Een consumentschuldenaar moet (pas) incassokosten betalen als hij, na de uiterste betalingstermijn, zonder succes is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen, nadat de aanmaning  door de schuldenaar is ontvangen.
  • In de aanmaningsbrief – in de praktijk ook wel de ‘veertiendagenbrief’ of de ‘WIK-brief’ genoemd – moet de consumentschuldenaar erop worden gewezen wanneer en welk bedrag aan incassokosten hij verschuldigd is.
  • De hoogte van de incassokosten is dwingendrechtelijk gemaximeerd en wordt uitsluitend bepaald door een forfaitair percentage van het openstaande bedrag.
  • Het enkele verzenden van de veertiendagenbrief is voldoende. De ondernemer is niet verplicht nog extra incassohandelingen te verrichten om de incassokosten bij zijn klant in rekening te mogen brengen.
  • Het precieze bedrag aan incassokosten volgt uit de zogenaamde ‘BIK-staffel’.  De vergoeding bedraagt minstens € 40.
  • Indien meerdere vorderingen openstaan, moet in één brief worden aangemaand en worden de hoofdsommen van de vorderingen voor de berekening van de incassokosten bij elkaar opgeteld.

B2B-RELATIES (HANDELSOVEREENKOMST TUSSEN PROFESSIONELE PARTIJEN)

  • Voor overeenkomsten ná  16 maart 2013 geldt dat de incassokosten minstens € 40 bedragen. Volgens art. 6:96 lid 4 BW is de vergoeding zonder aanmaning verschuldigd, nadat de uiterste betalingstermijn is verstreken.
  • In B2B-relaties zijn de incassokosten in principe niet gemaximeerd en mogen ondernemers van de regels voor consumentschuldenaren afwijken, bijvoorbeeld in hun algemene voorwaarden.
  • Wel kan de rechter de incassokosten op basis van art. 242 Rv matigen. Hij mag dat echter alleen doen als de ondernemer niet heeft laten zien dat zijn werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het bedrag dat volgt uit de BIK-staffel.  Het BIK is dus ook in B2B-relaties de ondergrens.

Heeft u vragen, wilt u het debiteurenbeheer uitbesteden of een vordering ter incasso overdragen?

Intercash Incasso en Juristen zorgt dat uw banksaldo groeit en debiteurensaldo afneemt.

Deel deze blog

Meer blogs