intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Debiteuren met een 403-verklaring

Een extra waarborg voor uw bedrijf. Doet u zaken met een onderneming die onder een moedervennootschap of holding valt? Ga dan na of deze moedervennootschap een zogenaamde ‘403-verklaring’ heeft gedeponeerd bij de KvK.

Wat is een 403-verklaring?

Een 403-verklaring is een krachtig instrument binnen het juridische landschap, waarbij een overkoepelende entiteit binnen een groep bedrijven vrijgesteld kan worden van de verplichting tot openbaarmaking van haar jaarrekening.

In overeenstemming met artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek heeft een moedervennootschap de mogelijkheid om zich volledig garant te stellen voor de schulden van haar dochteronderneming door middel van een schriftelijke verklaring, beter bekend als de 403-verklaring. Deze verklaring ontslaat de dochteronderneming van de vereiste om haar eigen financiële overzicht openbaar te maken. In plaats daarvan kan de moedervennootschap volstaan met het consolideren van de financiële gegevens, waarbij de resultaten van de dochteronderneming worden geïntegreerd.

Debiteuren met een 403-verklaring uitleg en extra zekerheid

Grotere concerns kunnen ervoor kiezen om niet  voor elke dochterorganisatie een eigen jaarrekening bij de KvK te deponeren. In plaats daarvan kan de moederonderneming een geconsolideerde jaarrekening opstellen, waarin de jaarrekeningen van de dochterondernemingen worden geïntegreerd. De moederonderneming dient hiervoor een 403-verklaring af te geven. Dit omvat een aansprakelijkheidsverklaring van de moederonderneming voor vorderingen op de dochter en betekent een extra waarborg voor de crediteur.

Zo kan het voorkomen dat u geen jaarrekeningen kunt vinden van uw handelspartner. Als een dochteronderneming geen afzonderlijke jaarrekeningen hoeft te deponeren en daardoor zelf geen inzicht verschaft in de individuele financiële situatie, staat daar tegenover dat de moederonderneming juridisch aansprakelijk is voor rechtshandelingen van de dochter. Hieronder valt tevens de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de dochter. Om vast te stellen hoe ver deze aansprakelijk reikt, is het raadzaam de verklaring ter inzage op te vragen bij de KvK.

Let er op dat deze verklaring door het concern kan worden ingetrokken. Deze intrekking moet twee maanden vooraf worden aangekondigd via de KvK en een landelijk dagblad. De verantwoordelijkheid om de geldigheid te controleren ligt, buiten deze niet-gerichte communicatie, wel bij de crediteur. Om deze reden is het verstandig om eens per maand na te (laten) gaan of hierin geen wijzigingen zijn opgetreden. Na het verlopen van de termijn van twee maanden kan door de schuldeiser immers geen bezwaar meer worden aangetekend, wat gevolgen kan hebben voor de incasso van onbetaalde facturen.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van moederonderneming  voor haar dochterondernemingen? Intercash staat u graag te woord.

Deel deze blog

Meer blogs